آموزشگاه آنلاین نقاشی


آموزش نقاشی بوم رنگ روغن

سبک رئال

تعداد جلسات :۱۰

توضیحات :هنرجو بعد از تماشای این آموزش و انجام تمرینات می تواند با پشتکار و تلاش خود کار های حرفه ای در رنگ روغن و بوم در ابعاد مختلف انجام دهد.

مزایای آموزشگاه آنلاین :

عدم  نیاز به حضور فیزیکی

دسترسی تمام وقت به آموزشها

 

قسمت اول

 

 

 

……