آموزش ضدعفونی قسمت هشتم

سلام

بهترین راه عدم تماس با آسانسور  گرفتن فرمان به صورت صوتی می باشد که در فیلم زیر نمونه آن را می توانید مشاهده بفرمایید

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان می باشد

Hi

Self-disinfection training guide Home Machine Workplace … Made for you in different parts

قسمت نهم

قسمت هفتم

 

 

 

مطالب مرتبط