آموزش ضدعفونی قسمت ۷

سلام

در این فایل نشان داده شده به چه سرعتی می تواند ویروسها منتقل شوند که در جلوگیری و ضدعفونی می تواند به شما کمک کند

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان می باشد

Hi

Self-disinfection training guide Home Machine Workplace … Made for you in different parts

مطالب مرتبط