لیست تولید کنندگان تابلو فرمان معتبرآسانسور سازمان ملی استاندارد

ردیف استان نام شرکت علامت تجاری مدل وضعیت توضیحات
۱ آذربایجان شرقی آپادانا آسانبر تبریز صدور گواهینامه
۲ تهران MPI MPI GROUP MICROBASIC صدور گواهینامه
۳ خراسان رضوی آتیس صنعت پویا(ASP) آتیس صنعت پویا(ASP) ASP-IC100 صدور گواهینامه
۴ کرمان آذرهما سیر ARIAN ELevator ۱۴۴۵ صدور گواهینامه
۵ تهران آرا فراز نوین AFN_ELEVATOR AFN_CO صدور گواهینامه
۶ تهران آرا فراز نوین )فواصل هوایی و خزشی ) AFN_ELEVATOR AFN_CO صدور گواهینامه
۷ تهران آراد آسانرو آراد آسانرو +Samin صدور گواهینامه
۸ تهران آراد آسانرو SAMIN V32SE صدور گواهینامه
۹ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) رویال RL1000 صدور گواهینامه
۱۰ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) رویال تابلو (royal tablo) LCB308 صدور گواهینامه
۱۱ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) SANIC LCB208C صدور گواهینامه
۱۲ تهران آرمان پیشرو عدل ADL ADL300 صدور گواهینامه
۱۳ تهران آرمان پیشرو عدل(فواصل هوایی و خزشی) آرمان پیشرو عدل ADL400 صدور گواهینامه
۱۴ تهران آرمان صنعت کهربا ASK ELEVATOR ASK100-V5 صدور گواهینامه
۱۵ زنجان آرمان فراز پیشرو پایدار A.F.P.P ELVATOR AFP42 صدور گواهینامه
۱۶ تهران آرمان فراز پیمان AFP ELEVATOR EC16CES صدور گواهینامه
۱۷ تهران آرمان فراز پیمان AFP ELEVATOR omega64 صدور گواهینامه
۱۸ خراسان رضوی آرن الکترونیک ماهان آرن الکترونیک AR-12 صدور گواهینامه
۱۹ همدان آروین آسانبر برتر ARVIN Asanbar CO Main V 1.2 صدور گواهینامه
۲۰ اصفهان آروین فراهوشمند اسپادانا آروین HW:2 صدور گواهینامه
۲۱ البرز آرکا ARKA آرکا۱۰۰ صدور گواهینامه

مطالب مرتبط