موقع گیر کردن در آسانسور چیکار کنیم؟

۱) وحشت نکنید!!!
چند نفس عمیق بکشید و به خود اطمینان دهید که مقدار کافی اکسیژن در کابین وجود دارد. مهم تر از همه این که منتظر رسیدن کمک مناسب باشید و هرگز سعی نکنید آسانسوری که به صورت غیر معمول توقف کرده، ترک کنید. در موارد مشکلات برق، روشنایی اضطراری روشن می شوند.

۲) دکمه باز کردن در را فشار دهید. اگر نزدیک به طبقه باشید در باز می شود. شما می توانید به آرامی و با دقت از آسانسور بیروت بروید. حتما هنگام بیرون رفتن از جلوی پای خود را نگاه کنید چون ممکن است آسانسور هم سطح با طبقه قرار نگرفته باشد.

۳)دکمه آلارام یا کمک را فشار دهید و از سیستم ارتباط داخلی در صورت وجود، استفاده کنید. دکمه آلارام به شکل زنگ را فشار دهید و منتظر بمانید کسی به کمک شما بیاید. در آسانسورهای جدید یک دکمه تلفن به جای آلارام وجود دارد. وقتی آن را فشار دهید، با بخشی که مسئول خرابی آسانسور است ارتباط برقرار می شود ( مثلا شرکت بزرگ اورژانس آسانسور) این کار محل دقیق ساختمان و آسانسوری را که در آن قرار دارید در اختیار آن ها قرار می دهد.
برخی از آسانسور ها، تلفن یا سیستم بلندگوی دو طرفه دارند که با استفاده از آن، بین شما و ساختمان یا افراد مربوطه (تکنسین آسانسور، سرویسکار و..) ارتباط برقرار می شود. اگر نمی توانید چیزی بشنوید یا تلفن کار نمیکند نگران نشوید. برخی تلفن ها تنها برای دریافت تلفن طراحی شده اند. افراد آموزش دیده وقتی به ساختمان می رسند تماس می گیرند.

۴) آرام باشید و هرگز سعی نکنید از آسانسوری که به صورت غیر معمول متوقف شده خارج شوید. این کار بسیار خطرناک است. همیشه منتظر رسیدن افراد آموزش دیده باشید. بهترین کاری که در این شرایط می توانید انجام دهید این است که آرام و راحت باشید ک منتظر کمک بمانید. ممکن است‌ شرایط شما راحت نباشد، اما در کابین ایمن هستید.

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه

ارسال پاسخ