چگونه یک سرویسکار خوب شویم!

۱) در یک شرکت آسانسور معتبر با تعداد سرویس بالا مشغول به کار شوید.

۲) برای اینکار بایستی از خود گذشتگی فراوانی به خرج دهید و وقت زیادی را کسب اطلاعات صرف کنید.

۳) از اینکه بخواهید با غرور وارد اینکار شوید بپرهیزید.

۴) اصول سرویس و نگهداری را از استادکار خود به درستی بیاموزید.

۵) هرگز مطالعه را فراموش نکنید.

۶) از تجهیزات مناسب و درست استفاده نمایید.

۷) روابط عمومی خود را بهبود ببخشید.

۸) خوش قول و منظم باشید.

۹) همواره لباس کار مناسب و تمیز بپوشید و آراسته باشید.

۱۰) در کمترین زمان ممکن عیب آسانسور را تشخیص دهید و آنرا رفع کنید.

مطالب مرتبط