گلهای زشت اندیشه

سلام

شرکت بزرگ اورژانس آسانسور سالی یکبار اقدام به اهدای گل برای تشکر از مشتریان خود میکند که شما می توانید با انتخاب گل های در تصویر و فرستادن آن برای شماره واتساپ ۰۹۹۰۹۹۷۷۶۳۶ آن را دریافت نمایید

 

مطالب مرتبط