همه چیز در مورد بیمه آسانسور

امروزه کمتر مکان عمومی و حتی شخصی را می شناسیم که دارای آسانسور نباشد. آسانسورهایی که در گذشته فقط در برج های گران قیمت و ساختمان های بلند نصب می شدند ، امروزه در مترو، پل عابر پیاده و هر ساختمان بالای سه طبقه وجود دارند. در این بین نباید از حوادث جانی و مالی که ممکن است در حال استفاده از آسانسور به وقوع بپیوندد چشم‌پوشید، به ویژه که در موارد بسیاری از آسانسور ها به شخص خاص تعلق ندارند و جزیی از مشاعات ساختمان ها و یا اموال عمومی محسوب می شوند. سوال اصلی اینجاست که در این صورت وقوع حادثه ای در آسانسور چه کسی را می‌توان مقصر شمارد؟ چگونه می توان خسارت های شخص زیان دیده را جبران‌کرد؟ غرامت فوت فرد یا افراد صدمه دیده چگونه خواهد بود؟ بیمه آسانسور بدون شک بهترین راه برای به حداقل رساندن خسارات و آسیب های است که امکان دارد در آسانسور اتفاق بیوفتد. از آن‌جایی که بیمه آسانسور نوعی از بیمه های مسئولیت به شمار می رود به نام بیمه مسئولیت آسانسور نیز شناخته می شود.
بیمه مسئولیت در واقع افراد و یا بار داخل آسانسور را تحت پوشش قرار می دهند و بدنه خود آسانسور و آسیب های وارد بر آن جزیی از قرار داد نیست.
اصولا با خرید، نصب و راه اندازی آسانسور بیمه نامه اولیه توسط فروشنده به تحویل خریدار می شود اما با اتمام بیمه آسانسور اولیه تهیه این نوع از بیمه ها به عهده مالک شخص و یا مدیر ساختمان خواهد بود. شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور نیز ملزم به چک و یاد آوری این موضوع هستند زیرا در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار و نداشتن بیمه آسانسور، مسئولیت حادثه و جبران خسارت برعهده مالک، مدیر ساختمان و شرکت سرویس کار است.