لیست تمام تابلو سازهای آسانسور ایرانی

ردیف استان نام شرکت علامت تجاری مدل وضعیت توضیحات
۱ آذربایجان شرقی آپادانا آسانبر تبریز – – صدور گواهینامه
۲ تهران MPI MPI GROUP MICROBASIC صدور گواهینامه
۳ خراسان رضوی آتیس صنعت پویا(ASP) آتیس صنعت پویا(ASP) ASP-IC100 صدور گواهینامه
۴ کرمان آذرهما سیر ARIAN ELevator ۱۴۴۵ صدور گواهینامه
۵ تهران آرا فراز نوین AFN_ELEVATOR AFN_CO صدور گواهینامه
۶ تهران آرا فراز نوین )فواصل هوایی و خزشی ) AFN_ELEVATOR AFN_CO صدور گواهینامه
۷ تهران آراد آسانرو آراد آسانرو +Samin صدور گواهینامه
۸ تهران آراد آسانرو SAMIN V32SE صدور گواهینامه
۹ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) رویال RL1000 صدور گواهینامه
۱۰ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) رویال تابلو (royal tablo) LCB308 صدور گواهینامه
۱۱ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) SANIC LCB208C صدور گواهینامه
۱۲ تهران آرمان پیشرو عدل ADL ADL300 صدور گواهینامه
۱۳ تهران آرمان پیشرو عدل(فواصل هوایی و خزشی) آرمان پیشرو عدل ADL400 صدور گواهینامه
۱۴ تهران آرمان صنعت کهربا ASK ELEVATOR ASK100-V5 صدور گواهینامه
۱۵ زنجان آرمان فراز پیشرو پایدار A.F.P.P ELVATOR AFP42 صدور گواهینامه
۱۶ تهران آرمان فراز پیمان AFP ELEVATOR EC16CES صدور گواهینامه
۱۷ تهران آرمان فراز پیمان AFP ELEVATOR omega64 صدور گواهینامه
۱۸ خراسان رضوی آرن الکترونیک ماهان آرن الکترونیک AR-12 صدور گواهینامه
۱۹ همدان آروین آسانبر برتر ARVIN Asanbar CO Main V 1.2 صدور گواهینامه
۲۰ اصفهان آروین فراهوشمند اسپادانا آروین HW:2 صدور گواهینامه
۲۱ البرز آرکا ARKA آرکا۱۰۰ صدور گواهینامه
۲۲ همدان آریاز هوشمند آسان صعود پرشین PERSIAN V2.9 صدور گواهینامه
۲۳ تهران آریان آسانسور ARIAN ASANSOR E1-8H-V2 صدور گواهینامه
۲۴ تهران آریان آسانسور ARIAN ASANSOR ALIS صدور گواهینامه
۲۵ تهران آریان آسانسور ARIAN ASANSOR EcALIS S صدور گواهینامه
۲۶ تهران آریان آسانسور arkel arcode cpu-v1.11 صدور گواهینامه
۲۷ تهران آریان آسانسور ARIAN ASANSOR D1+S2 صدور گواهینامه
۲۸ تهران آریان آسانسور(فواصل هوایی خزشی) ARIAN ASANSOR EcALIS S صدور گواهینامه
۲۹ تهران آریان آسانسور(فواصل هوایی خزشی) arkel ARCODE CPU V1.11 صدور گواهینامه
۳۰ تهران آریان آسانسور(فواصل هوایی خزشی) ARIAN ASANSOR E1-8H-V2 صدور گواهینامه
۳۱ تهران آریان آسانسور(فواصل هوایی و خزشی) آریان کنترل MT70MCB صدور گواهینامه
۳۲ تهران آریان سیستم رو MAGICON ASR ۱۷۰۲۰۵ صدور گواهینامه
۳۳ تهران آریانا آسانسور Ariana novin – صدور گواهینامه
۳۴ تهران آرین سیستم رو asr magicon 2 صدور گواهینامه
۳۵ قم آژند آریا آسانبر صنعت آریا آسانسور LCB308 صدور گواهینامه
۳۶ تهران آسا آرامان الکترونیک آسا آرامان الکترونیک AS380 4T0011 صدور گواهینامه
۳۷ تهران آسا آرامان الکترونیک آسا آرامان الکترونیک AS360 4T0011 صدور گواهینامه
۳۸ تهران آسا آرامان الکترونیک(فواصل هوایی و خزشی) آسا آرامان الکترونیک AS380 4T0011 صدور گواهینامه
۳۹ تهران آسان بهبر آسانسور بهبر cortex صدور گواهینامه
۴۰ تهران آسان بهبر آسانسور بهبر alborz ver 1.04 صدور گواهینامه
۴۱ تهران آسان تابلو AFP ELEVATOR AFP46-CE-9(EC16CES) صدور گواهینامه
۴۲ تهران آسان تابلو کوش آسان تابلو MCTC-MCB-H ER:0 صدور گواهینامه
۴۳ تهران آسان تابلو کومش آسان تابلو +Samin صدور گواهینامه
۴۴ آذربایجان شرقی آسان سیر پدیده آسانبر – – صدور گواهینامه
۴۵ آذربایجان شرقی آسان سیر پدیده آسانبر – – صدور گواهینامه
۴۶ تهران آسان شایان شایان کنترل SHC 960 صدور گواهینامه
۴۷ آذربایجان شرقی آسانبر گیتا فراز آذر — – صدور گواهینامه
۴۸ تهران آسانسور۱۱۰(فن آفرینان سداد بین الملل)(فواصل هوایی و خزشی) HUBeR HCB V1.2 صدور گواهینامه
۴۹ تهران آسانور فرمان ASANOR ٍASANOR-PCB-9.2)ECO) صدور گواهینامه
۵۰ تهران آسانور فرمان ASANOR COMPACT P صدور گواهینامه
۵۱ تهران آسانور فرمان ASANOR M3 صدور گواهینامه
۵۲ تهران آسانور فرمان آسانور فرمان ECO صدور گواهینامه
۵۳ تهران آسانور فرمان ASANOR LIFT CONTROLLER COMPACT-P-3.0 صدور گواهینامه
۵۴ مرکزی آسیا رامش کامیار ASIA CONTROL ASIA 1 صدور گواهینامه
۵۵ تهران آلتون آسانسور آلتون آسانسور صدور گواهینامه
۵۶ خوزستان آوان کنترل آوان کنترل صدور گواهینامه
۵۷ خراسان رضوی آکا کنترل آکا کنترل LC100 صدور گواهینامه
۵۸ خراسان رضوی آکا کنترل LIFTRONIC LC50 صدور گواهینامه
۵۹ تهران ارجان تابلو آریا ATA . نمونه برداری و در حال آزمون
۶۰ البرز ارشیا آسانبر فراز ارشیا آسانسور MCTC-MCB-H صدور گواهینامه
۶۱ آذربایجان غربی ارکان چی چست ARKAN CHI CHEST BR100-MoviLift صدور گواهینامه
۶۲ تهران استقرار الکترونیک ساختمان ELSA MINTROL V05 B32 صدور گواهینامه
۶۳ تهران استقرار الکترونیک ساختمان ELSA MINTROL V05 B32 صدور گواهینامه
۶۴ تهران اطلس تک AUTINOR – صدور گواهینامه
۶۵ تهران اطلس فراز امین(فواصل هوایی و خزشی) Atlas Faraz MB103 صدور گواهینامه
۶۶ تهران افرند کالا سازه افرند کالا سازه LISA10-X صدور گواهینامه
۶۷ تهران افرند کالا سازه افرند کالا سازه SMS صدور گواهینامه
۶۸ تهران افرند کالا سازه (فواصل هوایی و خزشی) افرند کالا سازه LISA10-X صدور گواهینامه
۶۹ تهران افرند کالا سازه( فواصل هوایی و خزشی) افرند کالا سازه SMS صدور گواهینامه
۷۰ البرز البرز کنترل Alborz Control LCB308 نمونه برداری و در حال آزمون
۷۱ البرز البرز کنترل sanic Alborzcontrol LCB208c صدور گواهینامه

۷۲ تهران السا ELSA CO Ltd صدور گواهینامه
۷۳ تهران السا السا mintrol v04 b32(AFM & MALAK) صدور گواهینامه
۷۴ تهران السا ELSA MINITROL V04 B32(AMF & MALAK) صدور گواهینامه
۷۵ تهران الفبای فن آوری داتیس datis elevator pico صدور گواهینامه
۷۶ تهران الفبای فناوری داتیس datis elevator POWERD V2.13 صدور گواهینامه
۷۷ تهران الفبای فناوری داتیس datis elevator pico(فواصل هوایی خزشی) صدور گواهینامه
۷۸ تهران الفبای فناوری داتیس datis elevator POWERD V2.12 صدور گواهینامه
۷۹ تهران الفبای فناوری داتیس LIGHT controller صدور گواهینامه
۸۰ تهران الفبای فناوری داتیس(فواصل هوایی خزشی) datis elevator POWERD V2.12 صدور گواهینامه
۸۱ تهران الفبای فناوری داتیس(فواصل هوایی خزشی) datis elevator controller صدور گواهینامه
۸۲ تهران الفبای فناوری داتیس(فواصل هوایی خزشی) datis elevator POWERD V2.13 صدور گواهینامه
۸۳ سمنان امیدان سامانه کویر امیدان سامانه کویر ELC1016 9735 صدور گواهینامه
۸۴ آذربایجان شرقی امیر پورحسین چرندابی – – صدور گواهینامه
۸۵ تهران اوج راهبر بتا الکترونیک ORBITAL elevator OREMB صدور گواهینامه
۸۶ تهران ایران کنترل IRAN CONTROL ARSES صدور گواهینامه
۸۷ تهران ایمن اوج فرهنگ ایمن اوج فرهنگ Imen1713723 صدور گواهینامه
۸۸ تهران ایمن اوج فرهنگ SANIC LCB208c صدور گواهینامه
۸۹ تهران ایمن اوج فرهنگ(فواصل هوایی و خزشی) ایمن اوج فرهنگ Imen1713723 صدور گواهینامه
۹۰ تهران ایمن اوج فرهنگ(فواصل هوایی و خزشی) sanic LCB308 صدور گواهینامه
۹۱ تهران ایمن رو IMENRO Compact-1.2 صدور گواهینامه
۹۲ تهران ایمن رو IMENRO Compact-1.1 صدور گواهینامه
۹۳ آذربایجان شرقی ایمن صنعت آرین پیشرو پارسین – – صدور گواهینامه
۹۴ البرز ایمن گستر اوج IGO IGO-300 صدور گواهینامه
۹۵ تهران بالابر موج بالابر موج (MCL 110 (TAS V1.30 صدور گواهینامه
۹۶ تهران بالابر موج(فواصل هوایی خزشی) بالابر موج MLC 110 (TAS V1.30 صدور گواهینامه
۹۷ خوزستان بهراد هیدرو آسانبر بهراد کنترل زیمنس نمونه برداری و در حال آزمون
۹۸ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۹۹ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۰ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۱ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۲ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۳ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۴ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۵ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۶ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۷ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۸ آذربایجان شرقی بهروز صولت — – صدور گواهینامه
۱۰۹ اردبیل بهروز طالبی گیگلو آذران تک LCB308 صدور گواهینامه
۱۱۰ تهران پار صنعت صعود paar control ALPHA-2C صدور گواهینامه
۱۱۱ تهران پار صنعت صعود پارکتنرل ALPHA-3 صدور گواهینامه
۱۱۲ تهران پار صنعت صعود پار کنترل teron صدور گواهینامه
۱۱۳ تهران پار صنعت صعود paar control tron exupll صدور گواهینامه
۱۱۴ تهران پار صنعت صعود paar control tron main 3 صدور گواهینامه
۱۱۵ تهران پار صنعت صعود پار صنعت صعود primat صدور گواهینامه
۱۱۶ تهران پار صنعت صعود(فواصل هوایی و خزشی) Paar Control Tron MainIII & Tron ExUpIII صدور گواهینامه
۱۱۷ تهران پارسیان رسا آران آسانبر اطلس SANIC LCB208c صدور گواهینامه
۱۱۸ خراسان رضوی پایا کنترل پاسارگاد پایا کنترل PAYA y 04 صدور گواهینامه
۱۱۹ اصفهان پرشیا کنترل پرشیا کنترل PDI97-PCCO VE3.0 صدور گواهینامه
۱۲۰ البرز پیشگامان طرح و صنعت هرماس هرماس EXPRESS LIFT V1.0.0 صدور گواهینامه
۱۲۱ تهران پیمان بالابان صنعت پیمان بالابان صنعت SILiCon MCBV1 صدور گواهینامه
۱۲۲ تهران پیمان بالابان صنعت (فواصل هوایی و خزشی) پیمان بالابان صنعت SILiCon MCBV1 صدور گواهینامه
۱۲۳ تهران تاپ کنترل TOP CONTROL MU V61 VM2 صدور گواهینامه
۱۲۴ تهران تاپ کنترل TOP CONTROL MBC-1 V2.0 صدور گواهینامه
۱۲۵ تهران تاپ کنترل TOP CONTROL diamond campact نمونه برداری و در حال آزمون
۱۲۶ تهران تاپ کنترل. top control mbc-1 v2.0 صدور گواهینامه
۱۲۷ تهران تکسان بهرو مانیا تکسان ۳VF2SPII YD-V2 صدور گواهینامه
۱۲۸ تهران تکسان بهرو مانیا تکسان صدور گواهینامه
۱۲۹ تهران تکسان بهرو مانیا Taksun Behro Mania ۳VF2SPHYD_V2 صدور گواهینامه
۱۳۰ آذربایجان شرقی حسین اصلانی مزرعه – – صدور گواهینامه
۱۳۱ آذربایجان شرقی حسین پاک سیما – – صدور گواهینامه
۱۳۲ آذربایجان شرقی داریوش منصوری – – صدور گواهینامه
۱۳۳ خراسان رضوی دنا کنترل sanic lcb208c صدور گواهینامه
۱۳۴ آذربایجان شرقی رایان تابلو نوین آریان محک – – صدور گواهینامه
۱۳۵ آذربایجان شرقی رایان تابلو نوین آریان محک — – صدور گواهینامه
۱۳۶ آذربایجان شرقی رحیم شاکری – – صدور گواهینامه
۱۳۷ مازندران رسام انرژی گستر مهاب LCB208c صدور گواهینامه
۱۳۸ مازندران رسام انرژی گستر مهاب مهاب آسانسور LCB308 صدور گواهینامه
۱۳۹ یزد رواج عرش داتیس RAD LCB308C صدور گواهینامه
۱۴۰ خراسان رضوی روانساز صعود توس پویش (SANIC (R.S.T LCB208C صدور گواهینامه
۱۴۱ تهران سامان کاران نوژان SAMAN ELEVATOR ARM cortrx m3 technology صدور گواهینامه
۱۴۲ تهران سامان کاران نوژان SAMAN ELEVATOR CORETECH400 صدور گواهینامه
۱۴۳ تهران سامان کاران نوژان(فواصل هوایی خزشی) SAMAN ELEVATOR ARM cortrx m3 technology صدور گواهینامه
۱۴۴ تهران سنا برق فراز SBF CO AC1 صدور گواهینامه
۱۴۵ آذربایجان شرقی سوین آسانبر سهند – – صدور گواهینامه
۱۴۶ البرز سیگنال کنترل SIGNAL CONTROL VER 1.04 صدور گواهینامه
۱۴۷ خراسان رضوی سیمایی SI NEW LIFT Ver 1.3 صدور گواهینامه
۱۴۸ خراسان رضوی شایان صنعت ایده آل پارس شایان صنعت ایده آل پارس ۲۰۱۵۰۴ صدور گواهینامه
۱۴۹ اصفهان شرکت پارس آسمان رو سپند پارس کنترل PSC13871/1 صدور گواهینامه
۱۵۰ اصفهان شرکت پارس آسمان رو سپند پارس کنترل ANDRA PSC98A صدور گواهینامه
۱۵۱ تهران شرکت تیراژه سپهر لیان(فواصل هوایی و خزشی) تیراژه سپهر لیان T.S.L صدور گواهینامه
۱۵۲ تهران صدر الکترونیک دنا SANIC LCB208c صدور گواهینامه
۱۵۳ تهران صدر الکترونیک دنا SANIC LCB116 صدور گواهینامه
۱۵۴ تهران صدر الکترونیک دنا SANIC LCB308 صدور گواهینامه
۱۵۵ اصفهان صدرا آسانسور نوین صدر آسانبر نوین LCB308 صدور گواهینامه
۱۵۶ تهران صنایع الکترونیک البرز توانا MAMMUT M-MBC208 نمونه برداری و در حال آزمون
۱۵۷ تهران صنایع الکترونیک توانا(فواصل هوایی و خزشی) صنایع الکترونیک البرز توانا MCB208C صدور گواهینامه
۱۵۸ تهران عدل ADL ADL200 صدور گواهینامه
۱۵۹ تهران عدل (فواصل هوایی و خزشی ) ADL ADL200 صدور گواهینامه
۱۶۰ تهران عسگریان و شرکا(فواصل هوایی و خزشی) َّAFP ELEVATOR ARMAX صدور گواهینامه
۱۶۱ تهران عسگریان و شرکا(فواصل هوایی و خزشی) َّAFP ELEVATOR OMEGA 64 صدور گواهینامه
۱۶۲ مرکزی عصر فراز محرک AFM LCB308 صدور گواهینامه
۱۶۳ تهران عصر نوین کیهان AsrNovin LIFT Co NETLIFT صدور گواهینامه
۱۶۴ تهران عصر نوین کیهان عصر نوین کیهان MNB/01 صدور گواهینامه
۱۶۵ تهران عصر نوین کیهان(فواصل هوایی و خزشی) عصر نوین کیهان MNB/01 صدور گواهینامه
۱۶۶ مرکزی فدک آسانبر ماهان برج تابلو فرمان فدک فدک صدور گواهینامه
۱۶۷ تهران فرا کنترل گروپ FARA CONTROL GROUP صدور گواهینامه
۱۶۸ خراسان رضوی فراز آسانبر پیشرو FE.CO FLY3000 صدور گواهینامه
۱۶۹ خراسان رضوی فراز آسانبر پیشرو آسمان LCB308 صدور گواهینامه
۱۷۰ تهران فراز پردازش آرکا Faraz Control ARCUBE LCB صدور گواهینامه
۱۷۱ اصفهان فراز پویا فعال ARIA TECH LCB308 صدور گواهینامه
۱۷۲ تهران فراز کنترل FARAZ CONTROL ARCODE CPU V1.11 صدور گواهینامه
۱۷۳ تهران فردا آفرین روشن فردا آفرین روشن far 021 88757516 صدور گواهینامه
۱۷۴ البرز فرمند آسانبر فرمند FLC82C صدور گواهینامه
۱۷۵ آذربایجان شرقی فنی و مهندسی نشاط گستر تبریز – – صدور گواهینامه
۱۷۶ کرمانشاه کیهان آسانسور SANIC LCB208c صدور گواهینامه
۱۷۷ تهران گاما پردازان سیستم GAMA TEK GM400S صدور گواهینامه
۱۷۸ تهران گروه فنی ارگ ۲۰۰۰ ارگ v:6.1 صدور گواهینامه
۱۷۹ قم گروه فنی مهندسی پارسا پارسا ورژن۳ صدور گواهینامه
۱۸۰ خراسان رضوی گستره بهساز خراسان ( نما روهیراد ایرانیان ) نما روهیراد ایرانیان parselm صدور گواهینامه
۱۸۱ اصفهان گوهر نقش جهان yagout control YJ213 صدور گواهینامه
۱۸۲ تهران لیفت کنترل MEC LIFT MCE MAIN صدور گواهینامه
۱۸۳ فارس ماهان صنعت پارس آسانبر در دست اقدام ver 5.05 صدور گواهینامه
۱۸۴ آذربایجان شرقی محمد تقی دانسته — – صدور گواهینامه
۱۸۵ کرمان مسعود ابراهیمی علی آباد ARIO LIFT VER1.0 صدور گواهینامه
۱۸۶ همدان مگا صنعت هگمتانه MEGA M96 صدور گواهینامه
۱۸۷ البرز میران لیفت کنترلر MLC MU-V61 صدور گواهینامه
۱۸۸ تهران نوین تکوین پویش Novin Takvin Pooyesh samin V32SE صدور گواهینامه
۱۸۹ تهران نیوساد تکین پویش نیوساد تکین پوویش(ntp) +samin صدور گواهینامه
۱۹۰ تهران هونام کنترل Hoonam control (sky(cry-up-ver3000 صدور گواهینامه
۱۹۱ تهران هونام کنترل هونام کنترل sky نمونه برداری و در حال آزمون
۱۹۲ تهران کار آمد karamad elm110n صدور گواهینامه
۱۹۳ تهران کار آمد آسانسور KARAMAD ELM110N+H صدور گواهینامه
۱۹۴ تهران کار آمد آسانسور(فواصل هوایی خزشی) KARAMAD ELM110N+H صدور گواهینامه
۱۹۵ تهران کارآمد KARAMAD ELM110N صدور گواهینامه
۱۹۶ تهران کاسپین آسانبر پارس CASPIAN ASANBAR PARS HCP-V10 صدور گواهینامه
۱۹۷ تهران کاسپین آسانبر پارس CASPIAN ASANBAR PARS CCP-V34 صدور گواهینامه
۱۹۸ تهران کاسپین آسانبر پارس caspian asanbar pars co ccp-v34 صدور گواهینامه
۱۹۹ تهران کاسپین آسانبر پارس(فواصل هوایی و خزشی) CASPIAN ASANBAR PARS CCP-V34 صدور گواهینامه
۲۰۰ اصفهان کاوش انرژی پاسارگاد آرصا LCB308 صدور گواهینامه
۲۰۱ تهران کنترل تکنیک ایمن CONTROL TECHNIQUE صدور گواهینامه
۲۰۲ قم کنترل تکنیک یاران کنترل تکنیک یاران YCT YARAN-1 صدور گواهینامه
۲۰۳ خراسان رضوی کنترل صنعت بارثاوا کنترل صنعت بارثاوا CSB100-33 صدور گواهینامه
۲۰۴ تهران کوپل آسانسور AKRA ARCODE صدور گواهینامه
۲۰۵ تهران کوپل آسانسور AKRA ARL300 صدور گواهینامه
۲۰۶ یزد کیهان صعود کویر یزد YAZD KSK ETMR500 صدور گواهینامه
۲۰۷ خراسان رضوی کیهان کنترل جاوید کیهان کنترل OMEGA AT8 صدور گواهینامه
۲۰۸ تهران یام سامانه آریا YAAM VER 1.0 890208 صدور گواهینامه

لیست تولید کنندگان تابلو فرمان معتبرآسانسور سازمان ملی استاندارد

ردیف استان نام شرکت علامت تجاری مدل وضعیت توضیحات
۱ آذربایجان شرقی آپادانا آسانبر تبریز صدور گواهینامه
۲ تهران MPI MPI GROUP MICROBASIC صدور گواهینامه
۳ خراسان رضوی آتیس صنعت پویا(ASP) آتیس صنعت پویا(ASP) ASP-IC100 صدور گواهینامه
۴ کرمان آذرهما سیر ARIAN ELevator ۱۴۴۵ صدور گواهینامه
۵ تهران آرا فراز نوین AFN_ELEVATOR AFN_CO صدور گواهینامه
۶ تهران آرا فراز نوین )فواصل هوایی و خزشی ) AFN_ELEVATOR AFN_CO صدور گواهینامه
۷ تهران آراد آسانرو آراد آسانرو +Samin صدور گواهینامه
۸ تهران آراد آسانرو SAMIN V32SE صدور گواهینامه
۹ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) رویال RL1000 صدور گواهینامه
۱۰ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) رویال تابلو (royal tablo) LCB308 صدور گواهینامه
۱۱ اردبیل آرتا پیشرو آرش فراز (صنایع آسانسور رحیم زاده) SANIC LCB208C صدور گواهینامه
۱۲ تهران آرمان پیشرو عدل ADL ADL300 صدور گواهینامه
۱۳ تهران آرمان پیشرو عدل(فواصل هوایی و خزشی) آرمان پیشرو عدل ADL400 صدور گواهینامه
۱۴ تهران آرمان صنعت کهربا ASK ELEVATOR ASK100-V5 صدور گواهینامه
۱۵ زنجان آرمان فراز پیشرو پایدار A.F.P.P ELVATOR AFP42 صدور گواهینامه
۱۶ تهران آرمان فراز پیمان AFP ELEVATOR EC16CES صدور گواهینامه
۱۷ تهران آرمان فراز پیمان AFP ELEVATOR omega64 صدور گواهینامه
۱۸ خراسان رضوی آرن الکترونیک ماهان آرن الکترونیک AR-12 صدور گواهینامه
۱۹ همدان آروین آسانبر برتر ARVIN Asanbar CO Main V 1.2 صدور گواهینامه
۲۰ اصفهان آروین فراهوشمند اسپادانا آروین HW:2 صدور گواهینامه
۲۱ البرز آرکا ARKA آرکا۱۰۰ صدور گواهینامه