از زبان مدیران ساختمان

سلام
همیشه وقتی پیش مدیران ساختمانها میرفتم از یرسی رفتار های ساکنین گلگی میکردند و میگفتند:کاش شما بهشون تذکر بدید
میخوایم تذکر بدیم ولی از ته به سر نه از سر به ته یعنی
اگر با لگد زدید تو در آسانسور گیر میکنید نه گیر خواهی کرد تو آسانسور پول قطعه ای رو هم که شکستید باید بپردازید اگر لگد بزنید به در.
بنظر این طوری بیشتر جواب میدهد و همینطور ممنون از کسانی که با نظراتشون به ما کمک میکنند حتما اینجا نظراتتون رو میخونیم مرسی
شرکت برزگ اورژانس آسانسور