ماشین بر هیدرولیک

این پروژه توسط آقای سجاد خانی در مرداد ۹۳ اجرا شده است
پروژه در خیابان ۴۰۱ شرقی مهرشهر ساختمان امیرحسین ۱۳ می باشد
و با اتمام این پروژه جابجایی خودرو برای یک طبقه برای ساکنین میسر شده است

  • تاریخ : تیر ۲۷, ۱۳۹۷
  • مشتری : آقای سلیمانی در مهرشهر ساختمان امیر حسین ۱۳ و ۱۴
  • دسته بندی :