پروژه آسانسور عظیمیه

این پروژه دارای ۸ آسانسور
۲ آسانسور مسکونی
۶ آسانسور تجاری و اداری
دو ماشین بر به ارتفاع ۱۰ متر می باشد که به دلیل تمام نشدن قسمت تجاری فعلا ادامه پروژه درحال انجام می باشد

  • تاریخ : تیر ۲۷, ۱۳۹۷
  • مشتری : آقای محمد علی شوشتری بهبانی
  • دسته بندی :