باز سازی آسانسور

بازسازی و تعویض تمامی قسمت ها و قطعات فرسوده آسانسور بیمارستان پاستورنو تهران آرژانتین

  • تاریخ : بهمن ۵, ۱۳۹۵
  • مشتری : بازسازی بیمارستان پاستورنو تهران آرژانتین
  • دسته بندی :