بازسازی

عبارتست از به عنوان مثال تعویض موتور و نصب ان و در کل یعنی باز نشاندن قطعاتی که ایرادهای اساسی فنی در آسانسور ایجاد نموده اند و باعث سر و صدا و یا ترساندن افرادی که از آسانسور استفاده می کنند می شود.

به عنوان مثال تعویض تابلوهای قدیمی که از رده خارج شده اند می تواند مشکلات زیادی رابرای آسانسور ایجاد کنند از جمله آن مشکلات می توان به نداشتن درایو و نجات اضطراری اشاره نمود.