تعمیر موتور

درصورت بروز ایراد در موتورهای آسانسور های ساختمان خود شما می توانید با شرکت بزرگ اورژانس آسانسور درخواست تعمیرکار موتور فرمایید.

بعد از تماس شما،باشما تماس گرفته خواهد شد و زمان بازدید با شما دوست عزیز هماهنگ خواهد شد و در صورت تایید شما زمان مراجعه تعمیرکار موتور نهایی خواهد شد.