سرویس رایگان

۱.بازدید کامل و به صورت تخصصی توسط افراد مجرب و تحصیل کرده رشته آسانسور (مدیران فنی شرکت)

۲.کارت های هدیه نقدی به عنوان هدیه معرفی

۳.نظافت داخل چاهک موتورخانه تابلو روی کابین

۴.بازدید و عیب یابی موتور

۵.بازدید و اعلام نواقص فنی چاهک و آسانسور

۶.نصب علائم ساختمان